top of page

Contact:

WBBI

Steenovenlaan 15

6666 HX Heteren

Telefonisch: 06-20804055

info@wbbi-heteren.nl

WBBI staat voor Weijman Beschermingsbewind en Inkomensbeheer, en houdt zich bezig met door de rechter uitgesproken beschermingsbewind. Met de ondersteuning van WBBI weet u nagenoeg zeker dat uw vaste lasten op tijd betaald worden en dat er binnen de mogelijkheden van uw budget gereserveerd wordt voor onvoorziene uitgaven. Welke dienst van WBBI u ook kiest; wij nemen u een flink stuk van de last van uw financiële beslommeringen uit handen. 

Waar staat WBBI voor?

WBBI is gevestigd in Heteren en is opgericht door René Weijman.

René Weijman is jaren lang werkzaam geweest in de financiële sector, waar hij de benodigde opleidingen heeft gevolgd. Hierdoor heeft hij zicht gekregen op wat schuldhulpverlening inhoudt en wat het met mensen doet. Het gaat daarbij natuurlijk om de financiën, echter de mens achter de cijfers is evenzo belangrijk. Hoe zijn de schulden ontstaan, waar loop je tegen aan dat het je zelf niet lukt. Zo is zijn affiniteit met bewindvoering ontstaan en dit heeft hem doen besluiten een bureau voor bewindvoering op te richten. Hierdoor kan hij gericht zijn kwaliteiten inzetten voor mensen die in de financiële problemen zijn geraakt en er zonder hulp niet meer uitkomen. Door gedegen opleidingen en voorbereiding heeft WBBI een grote kennis van de sociale kaart, van het grote aanbod aan regelingen voor mensen met een minimuminkomen en, niet het minst belangrijk: het kantoor is er goed van bewust dat het niet voor iedereen even gemakkelijk en vanzelfsprekend is dat financieel alles goed geregeld, de cliënt staat voor WBBI in het middelpunt . De gedachte is daarbij dat we er samen voor gaan en voor u staan. Kernbegrippen hierbij zijn eerlijkheid, openheid, transparantie en vooral gezamenlijkheid en respect. WBBI weet dat haar cliënten vaak onder (grote) druk staan en daarbij zeer kwetsbaar zijn. Daarom besteedt het veel tijd, aandacht en zorg aan onze cliënten. U krijgt daarbij de aandacht die u verdient en die u de rust geeft om orde in uw leven te scheppen en te behouden. 

Wat is bewindvoering?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te regelen. In zo'n geval kunnen iemands middelen onder bewind gesteld worden. De rechter benoemt dan een bewindvoerder, die de financiële belangen van die persoon behartigt.

Hoe werkt WBBI ?

U belt of mailt ons en wij maken dan een afspraak met u voor een intake- of informatief gesprek. U kunt dit natuurlijk ook door een familielid of een begeleider laten doen. Wij kiezen ervoor om deze gesprekken altijd bij u thuis te laten plaatsvinden, daar hebt u al uw administratie bij de hand en kunnen we snel een eerste indruk krijgen van de mogelijk- en onmogelijkheden.

Wat doet WBBI?

Als we besluiten om met elkaar in zee te gaan, verzorgen wij voor u - indien nodig - het verzoek om onderbewindstelling aan de rechter. WBBI opent twee nieuwe bankrekeningen voor u, een beheerrekening, waarop uw inkomsten binnenkomen en waarvan uw vaste lasten betaald worden en een leefgeldrekening, waarop wekelijks of maandelijks uw budget voor uw huishouden e.d. wordt gestort. De bewindvoering gaat van start vanaf het moment dat de beschikking van de rechtbank is verstrekt en alle inkomsten op de beheerrekening worden gestort.

Wat doet WBBI voor u?

In het geval van bewindvoering begint WBBI met u te helpen uw financiële situatie op een rijtje te zetten en te ordenen.

Maandelijks ontvangt u een overzicht van uw financiële situatie: ontvangen inkomsten, vaste lasten, saldotegoed.

Indien van toepassing verzorgt WBBI een overzicht van uw schulden.Voorts verzorgt WBBI: - het afsluiten van verzekeringen

- de doorbetaling van uw vaste lasten.

- de behandeling / doorzending van uw post. - contacten met diverse instellingen.

- uw belastingaangifte (in box 1).

- de aanvraag van huurtoeslag en zorgtoeslag.

- het aanvragen van uitkeringen.

- het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale heffingen en belastingen.

 

Wat kost WBBI ?

De maandelijjse kosten van bewindvoering door WBBI worden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld en zijn inclusief 21% btw.

Standaard (per maand) € 133,10 

Problematische schulden (per maand) € 172,12 

Opstartkosten € 751,41 

De opstartkosten worden verlaagd indien de

bewindvoerder voorafgaand aan het bewind

budgetbeheer heeft gevoerd

€ 562,65 

Tweepersoonsbewind

Standaard (per maand) € 159,52 

Problematische schulden 1P (per maand) € 183,11 

Problematische schulden 2P (per maand) € 206,51 

Opstartkosten €901,45 

De opstartkosten worden verlaagd indien de

bewindvoerder voorafgaand aan het bewind

budgetbeheer heeft gevoerd

€ 673,97 € 557,-

De opstartkosten worden verlaagd indien de

bewindvoerder voorafgaand aan het bewind

budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de

tweepersoonsbewinden

€ 790,13 

Extra werkzaamheden

Uurtarief € 93,90 

Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P € 281,93 

Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P € 338,80 

PGB-beheer (per maand) €58,69 

Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij

geen mentor.

Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor,

zie dan de tarieven voor curatele

€ 469,48 


Wanneer u over onvoldoende inkomsten of vermogen beschikt ( bijstand), en de kosten van bewindvoering niet uit eigen middelen kan betalen, bestaat er de mogelijkheid hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. Indien gewenst helpt WBBI u een aanvraag in te dienen.

Privacyverklaring: 

WBBI behandelt alle gegevens van haar cliënten strikt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).Alle bij WBBI bekende persoonlijke gegevens, waaronder dus ook de gegevens die u via de website aan ons verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat wij deze gegevens alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking zullen stellen. Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op de regel: als iemand bijvoorbeeld via de website van WBBI strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet. 

Contact:

WBBI

Steenovenlaan 15

6666 HX Heteren

Telefonisch: 06-20804055

info@wbbi-heteren.nl

bottom of page